DENSION GW 500 S

Jakie są obecnie obsługiwane telefony komórkowe przez Dension Gateway 500S BT?


W tej chwili następujące telefony były testowane z Gateway 500S BT (kliknij link)

Jak mogę zaktualizować Gateway 500S lub Gateway 500S BT ?


Wykonaj poniższe czynności , aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe :

  • http://www.dension.com/firmware Pobierz oprogramowanie ze strony Dension

  • Rozpakuj plik G51A_UPD.rom z pakietu aktualizacji , skopiuj plik do katalogu głównego na dysku flash USB a następnie podłącz dysk USB do Gatewayi 500S , gdy jest on włączony ( zapłon ON ), proszę skopiować również 2-3 pliki mp3 do urządzenia USB , też do katalogu głównego . Jeśli jest podłączony iPod do Gateway, to należy odłączyć go przed podłączeniem dysku USB .

  • Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie w ciągu kilku sekund i trwa ok. 2 minut . Podczas procedury aktualizacji Gateway 500S uruchomi się ponownie kilka razy, nie odłączyć dysku USB lub wyłączać zapłonu w tym czasie ( ! ) .

  • Po zakończeniu, czasami trzeba ponownie wybrać Gateway na radiu samochodowym.

  • Po udanej aktualizacji plik G51A_UPD.rom zostanie usunięty z pamięci flash USB.

  • Numer wersji oprogramowania będzie widoczny w ustawieniach Gateway.

  • Przetestować nowe funkcje Gateway 500S . Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj nasz FAQ.

  • Doceniamy również to, że  możesz na przekazać informacje o swoich uwagach

  • Uwaga: Mimo, że urządzenie obsługuje zawartość z dysku twardego USB , do aktualizacji oprogramowania należy użyć dysku flash USB Stick.

Gateway 500 S BT konfiguracja telefonu dla samochodów BMW


Pliki konfiguracyjne telefonu dla BMW

------------------------------------------

Jeśli występują problemy z uzyskaniem wpisów książki telefonicznej w radiu fabrycznym, najpierw upewnij się, że

- W przypadku korzystania z telefonu iPhone: opcja "Synchronizuj kontakty" jest włączona w menu Ustawienia Bluetooth

- W przypadku korzystania z telefonu Android: opcja "Pobierz kontakty" była włączona podczas proceduryparowania telefonu

Jeśli problem będzie się powtarzał proszę przesłać konkretny plik konfiguracyjny do radia. W zależności od systemu

należy zastosować odpowiednią wersję:

- BMW CCC & MASK2 -> Użyj tego pliku konfiguracyjnego jeśli jest radio Business lub Professional z systemem iDrive

  dla samochodów z roku 2007 lub powyżej 

- BMW NIP -> dla samochodów bez iDrive z radiem Professional 

- BMW Other -> dla systemów Business lub  Professional z system iDrive w samochodach produkowanych od 2004 - 2006

Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji proszę przygotować USB 

- USB sformatowany do FAT16 / 32 (exFAT i NTFS te formaty nie są obsługiwane)

- Ma tylko jedną partycję

- Umieścić przynajmniej jeden plik MP3 (!)

Jak skonfigurować:

-----------------

- Skopiuj plik (GWM_CFG.CFG) do katalogu głównego dysku USB

- Włączyć zapłon i radio samochodowe - rozpoczynając w ten sposób aktualizację Gateway

- Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie w ciągu kilku sekund, a trwa kilka sekund

- Po zakończeniu procedury aktualizacji plik muzyczny zacznie grać

- Wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk i odczekać, aż niebieska dioda zgaśnie na porcie złącza bramy

- Gdy dioda jest wyłączona, można włączyć system ponownie

- Przetestuj system i upewnij się, że radio wyświetla kontakty w menu telefonu

W przypadku wystąpienia problemu w pracy Gateway po konfiguracji, należy przywrócić ustawienia do wartości domyślnych.

W tym celu należy skopiować plik GWM_CFG.BIN z folderu BMW \ default i powtórzyć te same czynności, jak opisano powyżej

Uwaga: w zależności od wersji systemu Android może być konieczne, aby umożliwić transfer "Książka telefoniczna"

Gateway 500 S BT konfiguracja telefonu dla samochodów Audi


Plik konfiguracji telefonu dla Audi z MMI Basic (wyświetlacz monochromatyczny)

-------------------------------------------------- --------------------

Jeśli występują problemy z uzyskaniem wpisów książki telefonicznej w radiu fabrycznym, najpierw upewnij się, że

- W przypadku korzystania z telefonu iPhone: opcja "Synchronizuj kontakty" jest włączona w menu Ustawienia Bluetooth

- W przypadku korzystania z telefonu Android: opcja "Pobierz kontakty" była włączona podczas proceduryparowania telefonu

Jeśli problem będzie się dalej powtarzał należy przesłać plik konfiguracyjny do urządzenia Gateway.

Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji proszę przygotować USB 

- USB sformatowany do FAT16 / 32 (exFAT i NTFS te formaty nie są obsługiwane)

- Ma tylko jedną partycję

- Umieścić przynajmniej jeden plik MP3 (!)

Jak skonfigurować:

-----------------

- Skopiuj plik (GWM_CFG.CFG) do katalogu głównego dysku USB

- Włączyć zapłon i radio samochodowe - rozpoczynając w ten sposób aktualizację Gateway

- Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie w ciągu kilku sekund, a trwa kilka sekund

- Po zakończeniu procedury aktualizacji plik muzyczny zacznie grać

- Wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk i odczekać, aż niebieska dioda zgaśnie na porcie złącza bramy

- Gdy dioda jest wyłączona, można włączyć system ponownie

- Przetestuj system i upewnij się, że radio wyświetla kontakty w menu telefonu

W przypadku wystąpienia problemu w pracy Gateway po konfiguracji, należy przywrócić ustawienia do wartości domyślnych.

W tym celu należy skopiować plik GWM_CFG.BIN z folderu BMW \ default i powtórzyć te same czynności, jak opisano powyżej

Uwaga: w zależności od wersji systemu Android może być konieczne, aby umożliwić transfer "Książka telefoniczna"